Privacyverklaring

Privacyverklaring van Legal3 BV handelend onder de naam
Your Legal Match

Stationsplein 45, A4.002​
3013 AK Rotterdam​
T 010 3100388
info@yourlegalmatch.nl
www.yourlegalmatch.nl
KvK 63630206

Your Legal Match respecteert je privacy en het vastleggen en verwerken van persoonsgegevens via deze Website gebeurt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk en zo zorgvuldig mogelijk behandeld. Door je persoonsgegevens op te geven op onze website, ga je ermee akkoord dat Your Legal Match jouw gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring gebruikt.

Persoonsgegevens – Your Legal Match gebruikt alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die onze website bezoeken. Persoonsgegevens kunnen worden opgegeven om informatie of diensten aan te vragen, je aan te melden voor gesloten gedeeltes van de website of producten af te nemen.

Beveiliging - Your Legal Match neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. We werken met beveiligde netwerken en waar nodig met encryptie.

Doeleinden – Your Legal Match verwerkt je gegevens voor de uitvoering van de dienstverlening. Deze gegevens worden uitsluitend voor het doel van de dienstverlening, en ter notificatie van nieuwe producten en/of diensten van Your Legal Match en haar partners gebruikt. Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe bij wet of op grond van een rechterlijke uitspraak, verplicht zijn. In het geval van hyperlinks naar websites van derden adviseren wij het privacy- en cookiebeleid van deze partijen te raadplegen. Your Legal Match is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door derde partijen.

Duur – Your Legal Match bewaart je persoonsgegevens zo lang als dit nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Bij onze updates en mededelingen is het mogelijk om aan te geven dat je deze niet langer wilt ontvangen. Daarna worden jouw gegevens verwijderd uit onze systemen. Je gegevens worden na het gebruik van het contactformulier twee jaar lang bewaard voor analysedoeleinden.

Analytics - Ter optimalisering van de websites maakt Your Legal Match gebruik van Google Analytics. De verkregen gegevens, waaronder het IP-adres van je computer, worden overgebracht naar deze partijen. Lees hier het Privacybeleid van Google of het (meer specifieke) Privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

Rechten - Iedere gebruiker heeft het recht van inzage, correctie, verwijdering en verzet. Je kunt deze rechten uitoefenen door schriftelijk contact met ons op te nemen via info@yourlegalmatch.nl. Ter controle van je identiteit vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Het verzoek zal binnen redelijke termijn worden behandeld.

Wijzigingen – Your Legal Match behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in november 2015.