Waarom zijn advocaten zo duur?

24 mei 2016

Tips om te besparen op juridische kosten

Ondernemers vragen advocaten weinig of geen juridisch advies. Dit komt o.a. door de onverwachts hoge facturen die opeens op de deurmat liggen. Dit heeft grote en soms fatale gevolgen voor ondernemers door een slecht voorbereid ontslag, ondeugdelijke contracten en voorwaarden of boetes en naheffingen van de belastingdienst. Dit kan makkelijk worden voorkomen, maar voor ondernemers is de drempel toch te hoog om een advocaat in te schakelen.

Wat kost een advocaat?

Transparantie in de advocatuur is ver te zoeken. Als leidraad worden de volgende tarieven bere-kend. Een beginnend advocaat rekent voor een eenvoudige zaak een uurtarief tussen de €125 - €175. Bij ervaren advocaten en complexe zaken kan dit tarief al snel oplopen tot €275 per uur. Voor een specialist zijn bedragen rond de €500 per uur niet ongebruikelijk. Verder moet rekening worden gehouden met een opslag voor kantoorkosten, reistijd en wordt bestede tijd per eenheid van zes minuten gefactureerd.

Maak vooraf afspraken over tarieven

Advocaten zijn bereid afspraken te maken over de tariefstructuur. Dit kan op basis van:

  • Kortingstarieven: verlaagde uurtarieven voor bepaalde werkzaamheden en/of medewerkers
  • Fixed fee: een vast bedrag voor duidelijk af te bakenen werkzaamheden
  • Capped fee: een maximum bedrag voor duidelijk af te bakenen werkzaamheden. Als er meer uren worden gemaakt is dat het risico van de advocaat, als er minder minder uren worden ge-maakt, worden slechts de werkelijk gemaakte uren in rekening gebracht.
  • Succes fee: no cure no pay– afspraken zijn in Nederland niet toegestaan. Wel kan een advocaat tegen een sterk verlaagd uurtarief werken in ruil voor een evenredige bonus bij het behalen van een vooraf vast te leggen positief resultaat.

Wat zijn de alternatieven?

Tarieven van juristen liggen meestal lager dan die van advocaten. Het verschil is dat advocaten geregistreerd moeten zijn bij de Nederlandse Orde van Advocaten en daarmee aan diverse ver-plichtingen moeten voldoen zoals opleiding, nascholing en onder het tuchtrecht van de NOvA vallen. Juristen kunnen slechts in beperkte mate de klant vertegenwoordigen bij gerechtelijke procedures.

Andere alternatieven zijn het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering of een (maandelijks) abonnement voor juridisch advies. Let hierbij goed op de kleine lettertjes! Vaak worden niet alle geschillen gedekt (zoals bijvoorbeeld intellectueel eigendom), heb je geen vrije keus van raadsman of wordt een eigen bijdrage gerekend.

Wilt u zelf offertes kunnen vergelijken en de advocaat kiezen die het beste bij u past, dan zijn (onafhankelijke) vergelijkingssites een nieuw en goed alternatief. Steeds vaker besteden onder-nemers hun juridische opdrachten online aan, wat tot een flinke besparing op de juridische kosten kan leiden.


Eerdere berichten

Bespaar op juridische kosten

Plaats gratis een opdracht, vergelijk offertes en kies de advocaat die het beste bij jou past.

Plaats gratis je opdracht