Hoe beschermt u uw intellectuele eigendomsrechten als opdrachtgever

11 mei 2016

Per 1 mei 2016 wordt de VAR-verklaring afgeschaft en vervangen door de wet DBA. Opdrachtgevers en zelfstandige kunnen nu een overeenkomst sluiten waarin de aard van de relatie duidelijk wordt. De belastingdienst heeft modelovereenkomsten op hun site gezet zodat de opdrachtgever en de zzp’er niet zelf hoeven te bepalen of er loonheffingen betaald moeten worden. Eerder berichten wij al dat dit geen zekerheid biedt omdat deze overeenkomsten fouten bevatten.

De modelovereenkomsten zien met name op de fiscale aspecten van de arbeidsrelatie. De intellectuele eigendomsrechten van de opdrachtgevers worden nu niet gewaarborgd. Denk hierbij aan het laten schrijven van teksten, software of het maken van ontwerpen. Alle IE-rechten blijven bij de zelfstandigen en de opdrachtgever kan slechts een licentie krijgen. Maar er zijn belangrijke beperkingen op die licentie; het werk van de zzp’er volgens de modelovereenkomst mag alleen in Nederland, ook is het gebruiksrecht beperkt tot gebruik via internet.

Kortom, de intellectuele eigendomsrechten op het werk blijven bij de zzp’er rusten ondanks dat opdrachtgever een vergoeding voor de werkzaamheden betaalt. De hoofdregel is dat de maker (de zzp’er) rechthebbende blijft, tenzij anders wordt overeengekomen. De opdrachtgever kan dus alleen de intellectuele eigendomsrechten verkrijgen als de zzp’er deze schriftelijk aan de opdrachtgever overdraagt.

Opdrachtgevers moeten dus goed opletten bij het gebruik van de modelovereenkomsten van de Belastingdienst omdat de IE-rechten van de opdrachtgever daarin niet worden geregeld. Als je als opdrachtgever de bepalingen rondom die rechten zelf zeker wilt stellen, moet je een eigen overeenkomst maken waarin de overdracht van IE-rechten is opgenomen en deze ter goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst. Als je dit niet doet ben je je IE-rechten kwijt.


Eerdere berichten

Bespaar op juridische kosten

Plaats gratis een opdracht, vergelijk offertes en kies de advocaat die het beste bij jou past.

Plaats gratis je opdracht